Meer informatie over MVO

Door de inkoop van UTZ-gecertificeerde cacao steunt Lonka duurzame cacaoteelt. UTZ-gecertificeerde boeren gebruiken betere landbouwmethodes, met respect voor mens en natuur.

Lonka historie bekijken